STROPY PANELOWE

Prefabrykowane, panelowe, lite stropy z drewna klejonego to znakomita alternatywa dla tradycyjnych stropów betonowych i drewnianych. Stropy panelowe montujemy z drewna klejonego, które swoje właściwości użytkowe zawdzięcza specjalistycznej obróbce. Produkcja tego drewna jest bardzo złożonym i technologicznie wysoko zaawansowanym procesem. Tarcica (świerkowa i sosnowa) poddawana jest obróbce termicznej w specjalnie do tego celu zaprojektowanych suszarniach. Po osiągnięciu odpowiedniej wilgotności, tj. 12 ± 2%, jest sortowana – zgodnie z wymaganiami normowymi. Następnie czoła desek są frezowane na tzw. złącza palczaste, na czoła desek nakładany jest klej i deski łączy się w wymaganej długości tzw. wstęgi – długie listwy. Przygotowany materiał odstawiany jest do wysuszenia kleju w złączach. Następnie wstęgi są strugane do odpowiedniej grubości (najczęściej 40mm) i ponownie nakładany jest klej. Tak powstałe wstęgi, zwane również lamelami, są układane i ściskane na wcześniej ustawionej prasie dla otrzymania projektowanego kształtu elementu-panelu. Po wyschnięciu w temperaturze około 30-40 ºC powstaje produkt, który następnie poddaje się końcowej obróbce polegającej na wykonaniu zacięć, struganiu oraz impregnacji.

Główne zalety naszych stropów:
- szybki montaż;
- suchy i czysty sposób montażu;
- drewno wytwarza przyjazny mikroklimat, idealny dla alergików;
- dobre właściwości izolacyjne, akustyczne, nasze podłogi i sufity nie trzeszczą i nie skrzypią;
- wysoka estetyka, możliwość pozostawienia widocznej drewnianej powierzchni podłóg i sufitów;
- gotowa podłoga przy nieużytkowych poddaszach oraz antresolach;
- nasze stropy możemy stosować także pod posadzki jastrychowe z ogrzewaniem podłogowym oraz możemy je wysuwać poza obrys budynku tworząc balkony;
- mogą być zastosowane w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, budownictwie przemysłowym (wysoka odporność ogniowa), budownictwie szkieletowym jako fragment całego obiektu;
- mogą być zastosowane przy modernizacjach, odnowieniach i przebudowach obiektów;
- przed dostarczeniem i montażem naszych stropów na życzenie wykonujemy adaptację projektu konstrukcyjnego.

Informacje techniczne, rodzaje połączeń, wymiary paneli, tabele zwymiarowania są dostępne na życzenie klienta.
Przed podjęciem decyzji o zamówieniu zapraszamy do obejrzenia stropu w naszym domku modelowym w Kolbudach k/Gdańska.
Zadzwoń i umów się na spotkanie...

VERDECO Domy Ekologiczne Sp. z o.o.
biuro: ul. Młyńska 6
83 - 050 Kolbudy
e-mail: biuro@verdeco.com.pl

tel. kom. 795 125 999
tel. kom. 501 033 292